Search form

Rɔmɛn 5:17

17Maan ve "nyian 'nan, min -tʋwli "le 'wɩ 'wlidɩ "nɛn yaa drɛ bɛ, -yɛɛ -maan -kadɩ 'pla blamin man. -Te 'bɛ a zɩɛ, 'bɛ nɛn Bali "yi drɛ -cɛɛ 'e 'ciɩla "da ɛn e -kaa 'sia 'e 'lɛ min tɩglɩ 'a 'gʋɛ, -mɛ "wɩ nɛn e -taa -a drɛlɛ -cɛɛ? Maan ve 'cɛɛ 'nan, 'wɩ nɛn Zozi Crizi -a drɛ bɛ, -yɛɛ -maan 'belidɩ nɛn ya'a 'nyaan dɩɛ e ya -cee vɛ -a.