Search form

Rɔmɛn 5:18

18'Wɩ 'kpa nɛn! 'Wɩ 'wlidɩ "tʋwli "nɛn min -tʋ -a drɛ bɛ, -yɛɛ -maan ɛn min -tʋdʋ pɛɛnɔn a Bali -le tin -tɛdɩ min da wlu. Ɛn "nyian bɛ, 'wɩ tɩglɩ 'tʋwli "nɛn min -tʋ -a drɛ bɛ, -yɛɛ -maan Bali minnun pɛɛnɔn 'sia min tɩglɩ 'a 'e 'lɛ ɛn e 'belidɩ -nɔn -wlɛ. Crizi -le -kadɩ yiba "plan da bɛ -nyrɛn.