Search form

Rɔmɛn 5:19

19Min -tʋwli "le Bali wei nɛn yaa -fɔla 'e "trɔɛn -sru "bɛ, -yɛɛ -maan ɛn min "kaga drɛ 'wɩ 'wlidɩ "drɛnɔn 'a. -A -tʋwli "nɛn "nyian, min -tʋwli "le 'ta wʋladɩ Bali wei da bɛ, -yɛɛ -maan min "kaga -kɔlaman drɛdɩ -a min tɩglɩ 'a Bali 'lɛ.