Search form

Rɔmɛn 5:21

21Kɔɔ 'wɩ 'wlidɩ "drɛdɩ 'bɛ -maan -kadɩ 'pla blamin man. Ɛn Bali -le "yi 'bɛ -maan Bali min "siala 'e 'lɛ min tɩglɩ 'a -e 'e 'belidɩ nɛn ya'a 'nyaan dɩɛ -a -nɔn -yrɛ. 'Wɩ nɛn -kaa san Zozi Crizi -a drɛ bɛ, -yɛɛ -maan 'belidɩ zɩɛ e dra -cee vɛ -a.