Search form

Rɔmɛn 6:1

'Wɩ 'wlidɩ "drɛdɩ 'ka Zozizan 'sɔlɛ dɩ

1'Wɩ nɛn an 'sia -a vɩnan zɩɛ -a -ci nɛn 'nɔn? -A -ci nɛn 'nan Zozizan 'fo 'wɩ 'wlidɩ "drɛdɩ man, 'dʋ -e Bali 'e 'yee "yi "nɔn -yrɛ 'e 'ciɩladɩ "da?