Search form

Rɔmɛn 6:13

13Ɛn "nyian bɛ, te 'ka 'man mɛnnun -nɔn 'wɩ 'wlidɩ "drɛdɩ lɛ -e 'o drɛ 'wɩ 'wlidɩ "le 'nyranman 'pa vɛ -a dɩ. 'Pian 'ka 'fli 'nɔn Bali lɛ "le minnun nɛn o wluan -kanɔn 'va ɛn o yiɛ a "man "bɛ -wee 'wɩ 'zʋ. Ɛn 'ka 'man mɛnnun -nɔn Bali lɛ, Bali -le 'wɩ "yi "drɛ vɛ -a.