Search form

Rɔmɛn 6:21

21Ɛn tʋ zɩɛ -a man bɛ -mɛ "nɛn kaa 'yɩ 'wɩ zɩɛ -a drɛdɩ -ji? Maan ve 'cɛɛ 'nan, 'bɛ nɛn 'gʋɛ, -te ka ya 'ka 'ci "nrɔnnan 'wɩ zɩɛ -a da bɛ, -a 'yra 'ka -tɛa 'siɛn. Kɔɔ kaa -tɔa 'nan -a 'le 'srannan "nɛn -kadɩ -a.