Search form

Rɔmɛn 6:22

22'Pian 'bɛ nɛn 'gʋɛ, ka 'ka "nyian 'wɩ 'wlidɩ "drɛdɩ lɔ "le nɔan -le 'wɩ 'zʋ dɩ. Ka ya Bali 'sunan "le -yee nɔannun -le 'wɩ 'zʋ. 'Wɩ zɩɛ -a drɛdɩ 'bɛ -maan 'cee 'ta wʋ -pɛ -taa 'sɔlɛ Bali lɛ, ɛn -a 'le 'srannan "bɛ Bali 'belidɩ nɛn ya'a 'nyaan dɩɛ -a -nɔan 'cɛɛ.