Search form

Rɔmɛn 7:11

11Fɛ nɛn maan 've zɩɛ -yɛɛ cɩ 'nan, tʋ nɛn -pei 'plɛblɛ 'sia 'an da bɛ, -a -nan nɛn 'wɩ 'wlidɩ 'plɛblɛ 'sia 'an da "nyian. Yaan see paa, 'nan 'an -pei -tɔ wɩnun srɛ ɛn yaan -nɔn -ka lɛ.