Search form

Rɔmɛn 7:13

13Fɛ nɛn e cɩ 'kpa bɛ, e -kɔlaman e min -nɔan "ka lɛ? -Cɛjɛ, -pei "cɛɛ min -nɔn -ka lɛ dɩ. 'Wɩ 'wlidɩ 'bɛ drɛ. -Pei nɛn e cɩ 'kpa bɛ, yaa 'si ɛn 'yaan see paa 'a, 'nan -e 'yaan 'nɔn -ka lɛ. 'Wɩnun zɩɛ -a drɛdɩ 'bɛ -maan minnun pɛɛnɔn -yee -wlidɩ "ci 'yɩ.