Search form

Rɔmɛn 7:20

20Ɛn -te an 'wɩ zɩɛ -a dra bɛ, yaa -kɔɔnman 'nan, 'mɛn "cɛɛ dra 'an yiɛ man dɩ. 'Pian 'wɩ 'wlidɩ 'bɔ nɛn an drɛ -yrɔ "le nɔan -le 'wɩ 'zʋ bɛ -yɛɛ 'ta -tɔa 'an man, ɛn maan dra.