Search form

Rɔmɛn 7:25

25An -ciala Zozi Crizi -va -e 'an -kaa "tɩ Bali muo "fɔ, kɔɔ -yɛɛ 'wɩ zɩɛ -a drɛ.

Maan 'le -sɛanla -a vɩdɩ -a 'nan, 'mɛn ci "nrɔndɩ va bɛ, an drɛ Bali -le -pei -lɔ "le -yee nɔan -le 'wɩ 'zʋ. 'Pian 'an drɛ wɩnun va bɛ, an ya 'wɩ 'wlidɩ 'lɔ "le -yee nɔan -le 'wɩ 'zʋ.