Search form

Rɔmɛn 7:8

8'Wɩ nɛn -pei -a 'vɩ zɩɛ, -a 'bɔ nɛn 'wɩ 'wlidɩ "a 'si, ɛn e 'plɛblɛ 'sia 'an da -a. -A -nan nɛn an 'wɩ 'wlidɩ 'tɔ 'tʋdʋ pɛɛnɔn drɛdɩ 'sia. Fɛ nɛn maan 'vɩ zɩɛ -yɛɛ cɩ 'nan, tʋ nɛn -pei "ka "dɩɛ, 'wɩ 'wlidɩ 'ka 'plɛblɛ 'silɛa 'an da dɩ.