Search form

Rɔmɛn 8:17

17-Yee "wɛan -te -kaa ya Bali -le 'nɛnnun -a bɛ, "yinun nɛn Bali -tɔ "da 'nan 'e dra 'yee minnun lɛ bɛ, -kaa blɩnan a "va. -Kaa blɩnan a "va -kaa 'vale Crizi -a. Kɔɔ 'bɛ nɛn 'gʋɛ, -te -kaa ya -kaa yra yɩnan Crizi -le "wɛan bɛ, e dra 'wɩ 'kpa -a -e Bali 'e 'tɔ -dan -nɔn -cɛɛ -kaa 'vale Crizi -a tʋ -fɔla "da "ji.