Search form

Rɔmɛn 8:18

Zozinɔn -taa "drɛlɛ Bali -le -dan "nɛn "blɩnɔn 'a

18Maan -tɔa 'nan, Bali -le -dan nɛn -kaa -taa "drɛlɛ -a "nɛn "blɩnɔn 'a bɛ, e "mlian yra yɩdɩ nun pɛɛnɔn nɛn -kaa man tʋ 'gʋɛ -a -ji bɛ -a da.