Search form

Rɔmɛn 8:27

27Ɛn Bali 'bɔ nɛn e min ci wɩ -tɔa "bɛ, 'wɩ nɛn Bali lei 'saun cɩ "vale 'e ve bɛ, yaa -ci maan. Kɔɔ minnun nɛn o cɩ Bali -le vɛ -a bɛ, o lɛ nɛn Bali lei 'saun Bali trʋ "baa "le zɩ Bali cɩ "va "bɛ -yee 'wɩ 'zʋ.