Search form

Rɔmɛn 8:29

29Minnun nɛn Bali o 'si "va 'e 'cɛn bɛ, e o 'pla 'e 'cɛn 'nan, o -taa "drɛlɛ "le 'e 'pɩ -le 'wɩ 'zʋ. Yaa drɛ zɩɛ 'nan, -e -a 'pɩ 'e 'kɔn "bʋɩnun "kaga zɩɛ o yei 'nɛn flin -a.