Search form

Rɔmɛn 8:30

30Minnun nɛn Bali o 'pla 'e 'cɛn bɛ, e o laabʋ. Ɛn o 'bɔ nɛn e o laabʋ bɛ, e o drɛ min tɩglɩ 'a 'e 'lɛ. Ɛn o 'bɔ nɛn e o drɛ min tɩglɩ 'a 'e 'lɛ bɛ, e 'tɔ -dan nɔn -wlɛ.