Search form

Rɔmɛn 8:4

4Bali 'wɩ zɩɛ -a drɛ 'nan -e 'wɩ nɛn -pei -a 'vɩ bɛ 'e drɛ -cee vɛ -a. 'Wɩ zɩɛ -nyrɛn 'nan, -kaa -kɔan "min tɩglɩ 'a Bali 'lɛ. E ya -kaa nɛn -ka'a 'ta 'wʋla -kaa 'bɔ 'ci 'sɔ wɩnun da dɩ, 'pian -kaa 'ta wʋla 'wɩ nɛn Bali lei 'saun -a ve bɛ -a da bɛ -cee vɛ -a.