Search form

Rɔmɛn 8:5

5Fɛ nɛn maan ve zɩɛ -yɛɛ cɩ 'nan, minnun nɛn o 'ta wʋla 'o 'bɔ 'ci 'sɔ wɩnun da bɛ, o 'bɔ 'ci 'sɔ wɩnun nɛn waa -wɛɛman. 'Pian minnun nɛn Bali lei 'saun 'bɛ o "paala bɛ, 'wɩ nɛn e "sia Bali lei 'saun 'va bɛ, -a 'bɔ nɛn waa -wɛɛman 'nan 'o dra.