Search form

Rɔmɛn 8:9

9'Cee vɛ bɛ, 'ka 'bɔ 'ci 'sɔ wɩnun "cɛɛ 'ka "paala "nyian dɩ, 'pian Bali lei 'saun nɛn. -Te e ya 'wɩ 'kpa -a 'nan Bali lei 'saun a 'ka 'lɔ bɛ, -a -nan nɛn e 'ka "paala. Maan ve 'cɛɛ 'nan, min nɛn Crizi lei 'saun 'ka -yrɔ "dɩɛ, te -a san 'ka Crizi -le vɛ -a dɩ.