Search form

Rɔmɛn 9:1

Izraɛl 'nɔn -mienun Bali -le "yi "fɔla 'o "trɔɛn -sru

1'Wɩ nɛn an "ta -a ve 'gʋɛ, Crizi -a -tɔa 'nan 'wɩ tɩglɩ nɛn. 'Wlu "cɛɛ maan -sɛan "dɩ. Bali lei 'saun -a -tɔa "nyian 'nan 'wɩ 'kpa nɛn, ɛn 'mɛn 'ci "nrɔndɩ 'ka tin tɛa 'an da "fo "dɩ.