Search form

Rɔmɛn 9:18

18'Wɩnun zɩɛ -wɛɛ -kɔɔnman 'nan, min nɛn Bali -a "vale 'e nyrinda "sia bɛ, -a san nɛn yaa nyrinda "sia. Ɛn min nɛn Bali -a "vale 'e 'bli da -tɔa 'plɛblɛ -e 'e vɩlɛ 'e 'wɩ 'ci man dɩɛ, -a san lɛ nɛn yaa dra.