Search form

Rɔmɛn 9:25

25'Wɩ zɩɛ Bali 'lewei vɩzan -tʋ a 'li waa laabo Oze, yaa 'vɩ -a -nan 'mɔn. Kɔɔ yaa crɛn -tɛ Bali -le 'fluba 'ji 'nan:

«Minnun nɛn o 'ka 'e 'cɛn 'mɛn minnun -a dɩɛ,

an -taa "o laabʋlɛ 'mɛn minnun.

Ɛn 'lɛglɔn nɛn

ma'an yɩlɛ "yi 'e 'cɛn dɩɛ,

an -taa -a laabʋlɛ 'an 'ci 'sɔ 'lɛglɔn.