Search form

Rɔmɛn 9:27

27'Pian Izraɛl 'nɔn 'bɔ 'le vɛ -a bɛ, Bali 'lewei vɩzan -tʋ nɛn 'li waa laabo Ezai bɛ e 'wɩ 'tʋ 'vɩ -a -nan 'mɔn. Kɔɔ yaa crɛn -tɛ Bali -le 'fluba 'ji 'nan:

«-Te Izraɛl 'nɔn a "kaga

"le 'nan jemie man nyrɛn -le 'wɩ 'zʋ oo,

o va min "nɛn

"wɛnnɛn "cɛ "nɛn

Bali -a "sia 'wɩ 'ji.