Search form

Rɔmɛn 9:30

Yi -tɛradɩ Zozi Crizi da man nɛn Bali min "siala 'e 'lɛ min tɩglɩ 'a

30'Wɩ nɛn an "sia -a vɩnan zɩɛ, -a 'le 'srannan "nɛn 'nɔn? -Nyrɛn 'nan, minnun nɛn o 'ka Izraɛl 'nɔn 'a dɩ, ɛn o 'ka -a -wɛɛnan 'nan, 'o -kɔan "min tɩglɩ 'a Bali 'lɛ dɩɛ, Bali o "siala min tɩglɩ 'a 'e 'lɛ -wee yi -tɛradɩ 'e da man.