Search form

Rɔmɛn 9:7

7O ya Abraam kludanɔn 'a. 'Bɛ a zɩ, 'pian o pɛɛnɔn "cɛɛ cɩ Abraam -le 'nɛnnun nɛn Bali -a 'vɩ bɛ waa dɩ. Kɔɔ Bali -a 'vɩ Abraam lɛ 'nan: «'I 'pɩ Izak 'bɛ -taa 'i kludanɔn 'yalɛ.»