Search form

Rɔmɛn 9:8

8'Wɩ zɩɛ yaa -kɔɔnman -cɛɛ 'nan, 'nɛnnun nɛn Abraam o -ya 'e 'pɔn -ji bɛ, o pɛɛnɔn "cɛɛ cɩ Bali -le 'nɛnnun -a dɩ. 'Pian 'nɛnnun nɛn e o -ya 'wɩ nɛn Bali -a 'vɩ bɛ -a da bɛ, -wɛɛ cɩ 'o "nrɔndɩ "le Abraam kludanɔn 'le 'wɩ 'zʋ.