Search form

Yohana 18:28

Yesu egalwa he chitala cha Pilato

Matayo 27:1-2, 11-14; Mako 15:1-5; Luka 23:1-5

28Chilo chilo vilongozi wa Wayahudi wamguha Yesu kulaila mwe nyumba ya Kayafa na kumwigala kwe nyumba ya mkulu ywe isi. Mna vilongozi wa Wayahudi hawengile mwe nyumba yo mkulu ywa Yudeya, kwaviya wanase kujelwa uzavu, chani wadahe kudya inyinka ye Pasaka.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index