Search form

Yohana 19:38

Kuhambwa kwa Yesu

Matayo 27:57-61; Mako 15:42-47; Luka 23:50-56

38Yeze yajike, nahana mntu yumwenga akwitangwa Yusufu, nakekala ko mzi wa Alimataya, niyo aita kwa Pilato na kumlombeza umwili wa Yesu. Mntu uyo endaga mwanampina ywa Yesu kwa chinyele kwaviya nakawogoha vilongozi wa Wayahudi. Pilato niyo amzumila chani auguhe umwili wa Yesu, Yusufu niyo aita na kuguha umwili wa Yesu.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index