Search form

Ugubulo 20:4

4Niyo nawona vigoda vya chizumbe na wantu wendile wavikaile, wenkigwa udahi wa kukanta. Niyo nawona naho Myuye ya wadya wakantigwe imitwi kwa chausa cha kulonga ichindedi chiukulwe ni Yesu na Mbuli ya Chohile. Wantu wadya hewekudifikila madi diya dikala ne ditukulu dyakwe naho hawafamikwe mwe vinengo vyawo hegu mwe mikono yawo. Naho wenkwa ujima na kulongoza hamwenga na Kulisito enga maseuta kwa chipindi cha mihilimo magana mlongo.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index