Search form

SALMOS 10

1X̱ana' Dios, ¿biẕ chen' zo' zi'to'?

¿Biẕ chen' ẕkache' kwino' kate' ẕzáka'gak benách chio' ka'?

2Ḻo yeḻa' ẕka'n ẕen kwin benne' bi nake' chawe' ẕbia ḻaže'e benne' yache',

san chejchaze' ḻo da' bdix̱jwe' nich wžía yi'e bennen'.

3Ẕka'n ẕen kwine' ni'a che da' ẕze ḻaže'e.

Ẕnne zi'e bennen' ẕdan ḻaže'e yeḻa' gape, na' ẕka'ne' ka'ze Le', X̱ana' Dios.

4Ḻo yeḻa' ẕka'n ẕen kwin benne' bi nake' chawe' bi žape' Dios ba la'ne,

na' ẕnne' bi zoa Dios.

5Žónteze' da' ẕinnj, na' ẕnne'

bi wchi'a ḻaže' Dios ḻe' ni'a che da' žone'.

Ẕzoe' cheḻa'ale benne' ka' ẕží'igake' chie' ḻe'.

6Ḻo yichj ḻáẕda'we' ẕnne':

“Bi be gak wsejw x̱neza'.

Batkle bi gak chia' da' bi naken chawe'.”

7Ẕnnáteze' da' kegle, na' da' wen ḻaže', na' ẕkache'lanteze'.

Diža' ka'ze, na' diža' yaḻze ẕžójgaken žoe'e.

8Ẕkache' kwine' žoa'a yež nich sene' benne' ka'.

Bagáche'ze žote' benne' ka' ẕdégakze' ga na'.

Ẕwíalanze' nich gak bi gone' chegak benne' yache' ka'.

9Bagáche'ze ẕbeze' ka žon bež yix̱e'.

Ẕbeze' nich gak sene' benne' yache' ka'.

Kate' ẕzene' benne' yache' ḻo do yeḻj chie', na' ẕchi'e ḻe' chekze'.

10Kan žon bež yix̱e' zóateze' x̱íti'e ḻáwlegak benách ka',

na' ẕzene' benne' zan ḻen ne'e waḻe.

11Ḻo yichj ḻáẕda'we' ẕnne': “Naḻ ḻaže' Dios benne' ki.

Bkache' ḻawe', na' bi ḻe'ele' da' žona'.”

12Wzó ža', X̱ana' Dios, na' bze no'o.

Bi gaḻ ḻažo'o benne' yache' ka'.

13¿Biẕ chen' ẕzoagak benne' wen da' ẕinnj ka' Dios cheḻa'ale?

Ḻo yichj ḻáẕdo'gake' ẕnnágake':

“Bi yezí' wzón Dios neda'.”

14San Le' bḻe'ekzlo' da' ni, dan' ẕwio' no benne' žone' da' ẕinnj, na' da' bi nak chawe',

nich yezi'kzo' wzón benne' ka'.

Benne' yache' ka' ẕde kwíngake' ḻo no'o.

Le' žákḻenkzo' bi' wzebe ka'.

15Ẕkwaso' yeḻa' waḻe che benne' wen da' ẕinnj.

Wléj ḻawle da' bi nak chawe' da' bene', dan' bene' bagáche'ze.

16To chi'ize nak X̱anžon' Benne' ẕnna bi'e žo'o.

Ḻo yežlyó chie' ba wžía yi'gak benne' ka' bi ẕḻé'egekle' Ḻe' chawe'.

17Benno' chegak benne' gax̱jw ḻaže' ka' da' wnnábgekle' Le', X̱ana' Dios.

Le' ẕkwezo' yichj ḻáẕdo'gak bénne'do' ka' nich wzé nággake' x̱tižo'o,

18nich wchi'a ḻažo'o bi' wzebe ka', na' benne' ka' ẕzáka'gake',

nich biž bi da' ẕinnj gongak benne' ka'

bi zej nake' chawe' chegak bénne'do' ki.

Dižaʼ chaweʼ kub len Salmo kaʼ

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index