Search form

SALMOS 112

1¡Ga'n ẕen X̱anžo Dios!

Ba nez ẕen naken che bennen' ẕžebe' X̱anžo Dios,

na' žaz ḻaže'e gone' da' bchi'le' žo'o.

2Ẕa'só bennen' nna biá'gake' yežlyó nga,

na' gak chawe' chegak benne' chawe' ka'.

3Da' zan da' de, na' yeḻa' wnni'a zej yo'on liž bennen'

na' to chi'ize zoa da' chawe' da' žone'.

4Žsa'ní' to yi' ḻo da' choḻ gan zej nnita' benne' ḻi ḻaže' ka',

benne' ka' zej nake' ẕen ḻaže', na' chawe',

na' žeyache' ḻáže'gekle' benách ka'.

5To benne' chawe' žeyache' ḻáže'le' benách ka', na' žsane' ḻégake' mežw.

Ḻo da' chawe' ẕkonle' žin da' yo'o ḻo ne'e.

6Che ḻen bi be wkwás ḻe' ḻo latje gan zoe',

na' to chi'ize chejsá' ḻáže'gak benách ka' ḻe'.

7Bi žebe' kate' yenle' žak da' bi nak chawe' che da' yo'on ḻo ne'e.

Ẕga'n choch ḻáẕda'we' dan' žx̱en ḻaže'e X̱anžo Dios.

8Zoa chawe' ḻáẕda'we', na' bi be ẕžebe'

na' zejte ža ḻe'ele' gak kan žak ḻaže'e chegak benne' ka' bi ẕḻé'egekle' ḻe' chawe'.

9Ẕchise' da' nape', na' ẕneẕjwe' da' gákḻenen benne' yache' ka',

na' to chi'ize zoa da' chawe' da' žone'.

Ga'n ẕen yeḻa' wnná bia' chie'.

10Ḻe'el benne' wen da' ẕinnj da' ni na' ge'ele ḻe'.

Gáwya'ate laye'e, na' kwe' zedle'.

Nitle da' ẕze ḻáže'gak benne' wen da' ẕinnj ka'.

Dižaʼ chaweʼ kub len Salmo kaʼ

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index