Search form

SALMOS 140

1X̱ana' Dios, beslá neda' ḻo na'gak benne' wen da' ẕinnj ka'

nich bi gongak benne' yichj ža'a ka' neda' ẕia.

2Benne' ki žíljgake' da' ẕinnj da' góngake'.

Tža tža ẕdíḻ-ḻengake' benách ka'.

3Da' ẕnnágake' naken ka laye' bele da' zej ntochen'.

X̱tíža'gak benne' ka' zej naken ka nis snia che bele.

4X̱ana' Dios, bi go'o latje benne' wen da' ẕinnj ka' góngake' chia' da' ẕinnj.

Beslá neda' ḻo na'gak benne' yichj ža'a ka',

benne' ka' žon byéngake' chejchégoa'a.

5Benne' ka' ẕka'n ẕen kwíngake' wlékgake' to da' senen neda'.

Bzáḻjgake' do yeḻj žoa'a nez.

Wlékgake' da' ka' séngaken neda'.

6Goža' X̱ana' Dios: “Le' nako' Dios chia'.

X̱ana' Dios, benle chi'a kate' žḻiža' Le'.

7X̱ana' Dios, nakkzo' Benne' weslá chia'.

Le' wdape chi'o yichja' ḻo ža gok wdiḻe.

8X̱ana' Dios, bi go'o latje gak kan žak ḻáže'gak benne' wen da' ẕinnj ka'.

Bi go'o ḻégake' latje góngake' da' ẕza' ḻáže'gake' nich bi wká'n ẕen kwíngake'.

9Zej nyechjle benne' wen da' ẕinnj ka' neda'.

Ben ga gak chegak benne' ka' kan žénegekle' góngake' chegak benne' yoble ka'.

10Ben ga yex̱jw yi' ḻo yichjgak benne' ka'.

Ben ga chejchazgak benne' ka' ḻo yin'.

Ben ga chejchazgake' ḻo da' gže'ḻe'e gan batkle yežójgake'.

11Bi go'o latje bennen' ẕnne zi'e ga'ne' ḻo yežlyó.

Ben zi' benne' yichj ža'a, dan' wžía yin' ḻe'.”

12Nnezla' yechebe X̱anžo Dios che no benne' gax̱jw ḻaže',

na' wzóa choche' da' ka' zej yo'on ḻo na'gak benne' yache' ka'.

13Da' likze benne' chawe' ka' we ḻáwgake' La la'y chio',

na' benne' ḻi ḻaže' ka' sóagake' gan zo' Le'.

Dižaʼ chaweʼ kub len Salmo kaʼ

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index