Search form

SALMOS 147

1¡Le wká'n ẕen X̱anžo Dios!

Nak chawe' goḻžo da' we ḻawžo Dios chežo.

Dot ḻáže'žo žaḻa' wká'n ẕenžo-ne'.

2X̱anžo Dios yeyone' yež Jerusalén.

Yechi'e benne' Israel ka' zej zoe' yež zi'to' ka'.

3Žeyone' benne' ka' nyache' ḻáže'gake',

na' ẕde'e ḻégake' laže' gan zej žia we' chégake'.

4Nnézkzele' baḻ belj ka' nníta'gaken.

To to belj ka' žwe'e lan.

5Ẕente nak X̱anžo Dios, na' nape' dot yeḻa' wak.

Bi be de da' bi žejni'ile' Ḻe'.

6X̱anžo Dios žákḻene' benne' gax̱jw ḻaže' ka',

san ẕzex̱jwe' benne' wen da' ẕinnj ka'.

7¡Le goḻ da' wká'n ẕenle X̱anžo Dios!

¡Le goḻ, na' le wchínnj da' ka' ẕgoḻ-le ḻaw Dios chežo!

8Ḻe' ẕnnite'e bejw ka' ẕan ya'abá.

Ḻe' žseḻe'e nis yejw ḻo yežlyó.

Ḻe' žone' ga žiagak yíx̱e'do' ka' ḻaw ya'a ka'.

9Ḻe' ẕneẕjwe' da' žawgak bia yix̱e' ka'.

Ẕneẕjwe' da' žawgak sechjdo' ka', bia ka' ẕbéžeya'agakba'.

10Da' žaz ḻaže'e bi naken yeḻa' waḻe chegak bžina' ka',

na' kege yeḻa' waḻe chegak benne' ka',

11san žaz ḻaže'e benne' ka' ẕžébegake' Ḻe',

na' benne' ka' žx̱en ḻáže'gake' Ḻe' nich yeyache' ḻáže'le' ḻégake'.

12¡Le wká'n ẕen X̱anžo Dios, ḻe'e zoale yež Jerusalén!

¡Le wká'n ẕen Dios chele, ḻe'e zoale yež Sión!

13Ḻe' ẕzoa choche' ze'e da' žape chi'in yež chele.

Žon chawe'e benne' ka' nníta'gake' yež chele.

14Ẕzoe' yeḻa' ẕga'n chawe' ḻo yežlyó chele.

Gónnḻi'e chele ẕoa' cháwe'ḻe'e.

15Žseḻe'e x̱tiže'e chegak benách yežlyó ka',

na' ka' gaze žak da' ẕnne'.

16Ẕwakwe' yežlyó ḻen bege' da' naken ka ẕila'.

Ẕzex̱jwe' x̱le'l yel ka de.

17Žone' ga žex̱jw yej nis ka yejdo' ka'.

¿Noẕ benne' gak soele' da' zag chen?

18Ẕnnie', na' žeyaken nis.

Žone' ga žak be', na' žeyák begen' nis wbá'a.

19Bzejni'ile' Jakob ka nak x̱tiže'e,

na' bdie' da' bsedle', na' da' ka' wnnakze' Ḻe' ḻo na'gak benne' Israel ka'.

20Bi na' gone' ki che nitó yež yezika',

na' benne' yež ka' bi žeyónbia'gake' x̱tiže'e.

¡Ga'n ẕen X̱anžo Dios!

Dižaʼ chaweʼ kub len Salmo kaʼ

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index