Search form

SALMOS 23

1X̱anžo Dios žape chi'e neda' ka žon to benne' žape chi'e ẕila' chie' ka', na' bi be yážjela'.

2Ka žon bennen' ga ẕzi' ḻáže'gak ẕila' ka' gan bdáwgakba' yix̱e' ya'ado', ki žon Dios chia' neda'.

Gone' chia' kan žon bennen' chegak ẕila' ka' ẕchi'e-ba' žoa'a yegw nis da' že' žize.

3Žon choche' yichj ḻáẕda'wa'.

Žon chawe'e neda' nich gak da' bchebe ḻaže'e.

4Ḻa'kze tia' gan de ẕož gata',

bi be da' ẕinnj wcheben neda',

dan' zóaḻenkzo' Le' neda', X̱ana' Dios.

Bar chio', na' breke' chio' gape chí'igaken neda'.

5Wsí'ni'o da' ye'j gawa' ḻa'kze benne' ka', benne' ẕdíḻ-ḻengake' neda' zej nyechjle' neda'.

Ẕgo'o set yichja' da' žeyonen neda' chawe', na' žeschá'ḻi'o da' žé'jḻena'.

6Da' likze da' chawe', na' yeḻa' ži'i ḻaže' chio' sóaḻengaken neda' yógo'te ža soa' nbana',

na' ližo', Dios, gaken liža' to chi'ize.

Dižaʼ chaweʼ kub len Salmo kaʼ

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index