Search form

SALMOS 32

1Ba nez ẕen naken che bennen' Dios ba benít ḻawe' x̱toḻe'e,

na' ba beké'e da' ẕinnj da' wbage'e.

2Ba nez ẕen naken che bennen' Dios bi žesbage'e ḻe' ẕia, bennen' bi ẕcache'e x̱toḻe'e.

3Kate' bi na' yex̱óalapa' doḻa' da' wbaga'a,

bedó ḻaža'a dan' wžeža' dot ža.

4Ḻawe' ža, na' yele bsako'o neda', X̱ana' Dios.

Bedó ḻaža'a ka žebiže bej nis byo' wbá ka'.

5Naž bex̱óalapa' doḻa' chia', na' bi bkacha'a da' ẕinnj dan' bena'.

Bechóg ḻaža'a bex̱óalapan' ḻawo' Le', X̱ana' Dios,

na' benít ḻawo'o Le' che x̱toḻa'a.

6Che ḻen yógo'te benne' chio' ka' žaḻa' wḻížgake' Le' kate' ne zo' yenlo' chégake',

na' kate' žin da' wžía yin' benách ka',

dan' gaken ka to yegw nis ẕen da' bgóleḻe'en,

bi be gonen chegak benne' chio' ka'.

7Le' nako' ka to latje gan gak wkache' kwina',

na' wkache' chawo'o neda' gan bi be wsakan' benách chio' ka'.

Goḻkza' zižje ka besló' neda' dan' žox̱o' neda'.

8Ẕnna X̱anžon': “Wḻoe'ela' le' nez gan žaḻa' tio'.

Wsedla' le', na' wzejni'ila' le' da' žaḻa' gono'.

9Bi gako' ka to bžina' o to burrw, bia ka' bi žejní'igeklba',

bia ka' žon byenen nna biá'gako'-ba', na' ko'o ya žoá'agakba' nich góngakba' ka žénelo' le'.”

10Benne' ka' bi zej nake' chawe' žon byenen tégake' ḻo da' sáka'gake',

san benne' ka' žx̱en ḻáže'gake' X̱anžon',

Ḻe' žape chi'e ḻégake' ḻo yeḻa' ži'i ḻaže' chie'.

11Ḻe'e, benne' chawe' ka', le yebele

na' le soa ḻo yeḻa' ba nez, dan' gokḻen X̱anžon' ḻe'e.

Ḻo yeḻa' žebele le goḻ, dan' nakle ḻi ḻaže' ḻawe' Ḻe'.

Dižaʼ chaweʼ kub len Salmo kaʼ

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index