Search form

SALMOS 41

1Ba nez ẕen naken che bennen' že' ḻaže'e benne' yache' ka'.

Bi ža zoe' ḻo da' zede, yeslá X̱anžon' ḻe'.

2X̱anžon' gape chi'ikze' ḻe', na' wneẕjwe' ḻe' yeḻa' nban.

Gak to yeḻa' ba nez ẕen che bennen' ḻo yežlyó nga,

na' bi wdé X̱anžon' ḻe' ḻo na'gak benne' ka' bi ẕḻé'egekle' ḻe' chawe'.

3X̱anžo Dios góx̱wkze' ḻe' kate' die' gan ẕzáka'ḻi'e.

Yeyón chawe'e dot da' nake' katen' bi zoe' chawe'.

4Wnnía': “X̱ana' Dios, beyache' ḻaže'l neda'.

Beyón be' da' nakkza' dan' bena' doḻa' kate' bži'a chio' Le'.”

5Benne' ka' bi ẕḻé'egekle' neda' chawe' ẕnnégake' chia', na' ẕnnábgake':

“¿Batx̱ gat benne' ni, na' gak gaḻ ḻáže'to' ḻe'?”

6Žedjwíagake' neda', san kege nich gak chia' da' chawe'.

Ẕbéjgake' neda' diža' nich gak nnégake' chia',

na' kate' žežójgake', na' ẕzégake' dižan'.

7Kate' ẕdobgak benne' ka' bi ẕḻé'egekle' neda' chawe', na' ẕnnétezegake' chia'.

Ẕcháḻjḻentezegake' ljéžgake' ka' chia' neda', na' ẕnnágake':

8“Ba de'e to yižwé' da' goten ḻe',

na' biž yeyase' gan die'.”

9Ḻeska' bennen' bga'n chawe'e ḻen neda', bennen' bx̱en ḻaža'a, na' bdáwḻenkze' neda',

benne' ni wnnekze' chia' neda'

10san Le', X̱ana' Dios, beyache' ḻaže'l neda', na' ben ga yeyasa',

na' yebi'a chegak benne' ka' da' yeyáḻa'gake'.

11Kikze nnezla' žona' da' žaz ḻažo'o Le',

na' bennen' bi ẕḻe'ele' neda' chawe' bi be gak gone' chia'.

12Le' nóx̱wkzo' neda' dan' naka' gaẕjw ḻaže',

na' bzo' neda' ḻawo' Le' to chi'ize.

13¡Ga'n ẕen X̱anžon'!

Nake' Dios chegak benne' Israel ka'

yógo'te yiz nníta'gake', na' to chi'ize.

Ka'kze naken, na' ka'kze gaken.

Dižaʼ chaweʼ kub len Salmo kaʼ

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index