Search form

SALMOS 52

1¿Ẕka'n ẕen kwino', benne' waḻe, ni'a che da' ẕinnj da' beno'

dan' zóateze yeḻa' žeyache' ḻaže' che Dios?

2Ẕcháḻjtezo' che da' ẕia da' gono' che lježo'.

Da' ẕnno' naken ka to ya ntoche' dan' žon ḻáže'len lježon'.

3Nží'iželo' da' bi nak chawe' ka nži'ilo' da' naken chawe'

na' ẕdan ḻáže'žo' da' wen ḻaže' ka ẕdan ḻažo'o da' li.

4Nži'ilo' diža' ka' žon dítjgeklen benne' ka', le', benne' wen ḻaže'.

5Ni'a che da' ki wžía yi' Dios le' to chi'ize.

Gox̱e' le', na' yeké'e le' gan zoakzo',

na' wkwase' le' gan zej nnita' benne' ban ka'.

6Ḻé'egekle benne' chawe' ka' da' ni, na' žébegake'.

Wẕížegake' chio' le', na' nnágake':

7“Le wia nga, benne' ni bi bx̱en ḻaže'e Dios nich gape chi'e ḻe'.

Bx̱en ḻáže'kze' yeḻa' wnni'a ẕenḻe'e chie',

na' nga'nze' ḻo da' bi nak chawe' da' žone'.”

8San neda' naka' ka to yag olibo dan' žen' ḻi'a liž Dios.

Žx̱en ḻáže'teza' yeḻa' žeyache' ḻaže' che Dios.

9Wká'n ẕenkza' Ḻe' to chi'ize dan' bene' da' ki.

Wx̱én ḻaža'a La la'y chie' ḻawgak benne' chie' ka' dan' naken chawe' gonan'.

Dižaʼ chaweʼ kub len Salmo kaʼ

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index