Search form

SALMOS 58

1¿Ẕchaḻjle da' nak chawe', ḻe'e, benne' wnná bia' ka'?

¿Ẕchi'a ḻáže'le benne' chia' ka' ka nakkzen?

2O'o, san žezá' ḻáže'le da' ẕinnj da' gonle.

Žonle ga že' zédḻe'egekle benne' ka' ḻo yežlyó chia'.

3Zej nchix̱e ḻáẕdo'gak benne' ka' nbej yíchjgake' neda' kate' bi na' gáḻjgake'.

Bchíx̱gekle' kate' bi na' wsangak x̱ná'gake' ḻégake'.

4Da' ẕnnágake' žoten benne' ka' ka žon da' žia ẕan laye' beḻe snia.

Zej nake' ka beḻe snia ka', bia kwežw ka'.

5Bi žéngeklba' chi'i benne' žone' yeḻa' wžá'

nich kwé'gakba' žize ḻa'kze žoḻ-ḻi'e x̱tando'.

6Dios, wdíchj láye'gak benne' ka'.

X̱ana' Dios, wdíchj láye'gak benne' ka' zej nake' ka bež yix̱e' ka'.

7Ben ga nnítgekle' ka nis da' ẕḻaljen ḻo yo.

Ben ga bížgake' kan žak che yix̱e' da' nžogen ḻo nez,

8na' te chégake' kan žak che bia zag, bian' yeyóna'ba'.

Ben ga biž ḻé'egekle' wbíž ka žak che to x̱kwide' žaljbe' ba natbe'.

9Néžwte kate' bi na' ḻa to yeso' ḻo yi' ẕen,

yeká'a Dios benne' ka' to ḻo be' bdone', benne' ban ka', na' benne' gat ka'.

10Yebele benne' chawe' kate' ḻe'ele' yezí' wzón Dios benne' wen da' ẕinnj ka'.

Wleje' žen chegak benne' ka' bebéj yíchjgake' Dios.

11Naž nna bennen': “Dekze laẕjw benne' chawe'.

Dios ẕchi'a ḻáže'kze' benne' yežlyó ka'.”

Dižaʼ chaweʼ kub len Salmo kaʼ

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index