Search form

SALMOS 64

1X̱ana' Dios, bze nag chi'a. Že' zedla' žḻiža' Le'.

Wdape chi'i yeḻa' nban chia' dan' ẕžeba' da' gongak benne' ka' ẕdíḻ-ḻengake' neda'.

2Bkache' chawe' neda' nich benne' ka' bi zej nake' chawe' bi góngake' chia' kan žénegekle',

na' nich benne' ka' žóngake' da' ẕinnj bi góngake' chia' kan ẕza' ḻáže'gake'.

3Diža' ka' ẕcháḻjgake' zej naken ka ya ntoche' ka',

na' ẕnnégake' chegak ljéžgake' ka' ka žon to benne' žsie' yag ntóche'do' chie' ka'.

4Ki ẕnnágake' bagáche'ze nich góngake' ga chejchégwgak benne' ḻi ḻaže' ka'.

Choḻze žóngaken', na' bi be ẕžébegake'.

5Žon byéngake' góngake' da' ẕinnj da' žénegekle',

na' ẕbékgake' do yeḻj ka' nich séngake' benne' ka'.

Ẕnnágake': “¿Noẕ benne' ḻe'ele' da' žonžo?”

6Žíljgake' da' ẕinnj da' góngake', na' ẕwíagaken' binlo.

Da' yo'o yichj ḻáẕdo'gake' naken da' kegle kan zej nak ḻáẕdo'gakkze'.

7San Dios gon zi'e benne' ka' ḻen yag ntóche'do' chie' ka'.

Choḻze chó'ogake' yižwé' ẕen ka'.

8Da' bchaḻjgak benne' ka' gonen ga chejchégwgake'.

Chébegak yógo'te benách kate' ḻé'egekle' ḻégake'.

9Naž chébegake', na' wcháḻjgake' che da' ben Dios,

na' yeyónbia'gake' naken da' bene' Ḻe'.

10Yebele benne' chawe' ḻaw X̱anžon', na' wx̱én ḻaže'e Ḻe'.

Gak yeḻa' ba nez ẕen chegak benne' ka' zej nake' ḻi ḻaže'.

Dižaʼ chaweʼ kub len Salmo kaʼ

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index