Search form

Матеј 1

Родословот на Господ Исус Христос

(Лк 3,23-38)

1- Книга за родословот на Исус Хрис­тос+ , син Давидов, син Авра­амов. 2- Авраам го роди Исак, Исак го роди Јаков, а Јаков ги роди Јуда и неговите браќа; 3- - Јуда ги роди Фарес и Зара, со Та­ма­ра; Фарес го роди Есром, а Есром го ро­ди Арам; 4Арам го роди Аминадав; Аминадав го роди Наасон, а Наасон го роди Сал­мон; 5Салмон го роди Вооз со Раав; Вооз го роди Овид со Рута, а Овид го роди Је­сеј; 6- Јесеј го роди царот Давид, а царот Да­вид со поранешната жена на Урија го роди Соломон; 7- Соломон го роди Ровоам; Ровоам го ро­ди Авија, а Авија го роди Аса; 8Аса го роди Јосафат; Јосафат го ро­ди Јорам, а Јорам го роди Озија; 9Озија го роди Јоатам; Јоатам го роди Ахаз, а Ахаз го роди Езекија; 10Езекија го роди Манасија; Манасија го роди Амон, а Амон го роди Јосија; 11- Јосија го роди Јехонија и браќата негови за време на преселувањето во Вавилон. 12- А по вавилонското преселување Је­хонија го роди Салатиил, а Салатиил го роди Зоровавел; 13Зоровавел го роди Авиуд; Авиуд го роди Елијаким, а Елијаким го роди Азор; 14Азор го роди Садок; Садок го роди Ахим, а Ахим го роди Елиуд; 15Елиуд го роди Елеазар; Елеазар го роди Матан, а Матан го роди Јаков; 16- Јаков го роди Јосиф, мажот на Ма­рија, од која се роди Исус, наречен Христос. 17И така, сите родови од Авраам до Давид се четиринаесет; и од Давид до преселувањето во Вавилон се четирина­есет родови; а и од преселувањето вави­лонско до Христос – родови четиринаесет.

Раѓањето на Исус Христос

(Лк 2,1-7)

18- А раѓањето на Исус Христос стана вака: по свршувачката на мајка Му Ма­рија за Јосиф, уште пред да заживеат во заедница, се виде дека е тешка од Све­тиот Дух. 19А Јосиф, нејзиниот маж, бидејќи беше праведен, не сакаше да ја посрами и намисли тајно да ја напушти. 20- Но, штом помисли така, ангел Гос­подов му се јави на сон и рече: „Јосифе, сине Давидов, не плаши се да ја земеш Марија, својата жена, зашто зачнатото во неа е од Светиот Дух. 21- Таа ќе роди Син и ќе Му ставиш име Исус, зашто Тој ќе го спаси народот Свој од неговите гревови.“ 22- А сето тоа стана за да се исполни кажаното од Господ преку пророкот, кој вели: 23- „И ете, девица ќе зачне во утробата своја и ќе роди Син, и ќе Го наречат Емануил – што значи: со нас е Бог!“ 24Штом се разбуди Јосиф од сонот, направи така како што му беше за­по­ве­дал ангелот Господов и ја зеде својата жена. 25- И не се доближи до неа, додека таа не Го роди својот Син+ и Го нарече Ис­ус.

Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 со референци (66 книги)

© Библиско Здружение на Р. Македонија 2006
© Bible Society of the Republic of Macedonia 2006

More Info | Version Index